UPRAVLJANJE ENERGIJE V VEČNAMENSKIH OBJEKTIH - SolveraLynx

Študija primera
UPRAVLJANJE ENERGIJE V VEČNAMENSKIH OBJEKTIH

Prenesi študijo

energy-management-in-buildings-and-facilities

UPRAVLJANJE ENERGIJE V VEČNAMENSKIH OBJEKTIH

Profil podjetja: BTC – poslovne stavbe, nakupovalna in logistična središča. Poslovno središče in središče za prosti čas s široko ponudbo športnih, zabavnih in kulturnih dejavnosti, kot tudi z območjem za kreativno in poslovno usmerjeno razmišljanje. Projekt: Informacijski sistem za upravljanje energije. 

 

KLJUČNI PODATKI:

 • poslovno območje 475.000 m2
 • 56 objektov
 • Ne samo komercialni, logistični in rekreativni objekti, temveč tudi obsežna cestna in energetska infrastruktura.
 • Energetska infrastruktura: 16 transformatorskih postaj, 8 km omrežja za toplo vodo, 12 km omrežja za dobavo vode, 850 merilnih točk za elektriko, toploto, toplo in hladno vodo.
 • Poraba energije: Skupna poraba energije: 60 mio kWh/leto
 • Glavni porabniki energije: osvetlitev (43 %), hlajenje (20 %), ventilacija (26 %)

 

CILJI:

 • implementacija naprednih rešitev za upravljanje energije za potrebe nadzora v realnem času in oddaljenega nadzora ter analize;
 • podpora in implementacija standarda ISO 50001;
 • preprostejši izračun porabe energije, izračun glede na dejansko porabo;
 • uvedba alarmnega sistema, krajši odzivni čas v primeru odstopanj;
 • definicija in analiza ključnih indikatorjev energetske učinkovitosti;
 • boljša koordinacija upravljanja energije, lažji nadzor učinkovitosti implementiranih ukrepov;
 • uvedba sistema za energetsko računovodstvo;
 • posledično zmanjšanje porabe energije in porabe energetskih izdelkov.

 

REŠITEV:

Podjetje Solvera Lynx je ponudilo inovativno rešitev za pametno upravljanje energije, ki temelji na brezžični tehnologiji LoRaWAN. Ta tehnologija je bila boljša alternativa kot klasično žično omrežje zaradi svojega dolgega dosega, unikatnih sposobnosti penetracije, fleksibilnosti, preproste uporabe in vzdrževanja ter varnega in zanesljivega prenosa podatkov.

Rešitve vključujejo naslednje korake:

 • nadzor porabe energije (elektrika, toplota, zemeljski plin, voda);
 • analiza energetske učinkovitosti: prikaz ključnih energetskih KKU in nadzor nad proizvodnjo električne energije;
 • usmerjene analize o energetski učinkovitosti: usmerjenost v količine porabe energije in stroške, s posebno pozornostjo na porabo energije grelnih in hladilnih tehnologij;
 • zmanjšanje izgub energije in uhajanja vode;
 • implementacija alarmnega sistema v primeru odstopanj pri porabi ali pri stroških;
 • energetsko računovodstvo: implementacija sistema energetskega računovodstva, primerjalne analize porabe energije zgradb in analize stroškov energije.

 

Arhitektura rešitve:

 • Programska platforma GemaLogic za učinkovito energijo
 • Inovativna komunikacijska oprema, ki je prilagojena potrebam: 14 × GsmBox.WG, 3 × ComBox.M, 8 × ComBox.L, 5 × GsmBox.X4.

Za učinkovito povezavo med razpršenimi merilnimi točkami in omrežjem je bila vzpostavljena brezžična povezava LoRa. Za izvedbo meritev je bila izbrana inovativna brezžična oprema z dolgim dosegom – naprava ComBox.L®. Naprava pošilja podatke programski platformi GemaLogic®, kjer se podatki zbirajo, obdelujejo in analizirajo. Za potrebe omrežja LoRaWAN sta na območju BTC City nameščeni dve bazni postaji LoRa.

 

REZULTATI:

Z uvedbo sistema za upravljanje energije in energetskega računovodstva je BTC dobil sistematski nadzor nad porabo energije z orodji, ki omogočajo preprosto zbiranje podatkov, analizo delovanja in samodejno pripravo poročil. To je pripomoglo k večji učinkovitosti in boljši koordinaciji pri upravljanju energije. Konkretni rezultati so bili predstavljeni v roku nekaj mesecev po implementaciji sistema za upravljanje energije.

Z uporabo naše inovativne programske (GemaLogic®) in strojne opreme (ComBox.L®) so bili doseženi naslednji rezultati:

 • digitalizacija energetskih podatkov;
 • zmanjšanje porabe energije v prvem letu po implementaciji rešitve – zmanjšanje porabe elektrike do 5 %, zmanjšanje izgub energije zaradi uhajanja vode do 6 %, zmanjšanje izgub vode do 4,5 %;
 • zmanjšanje izgub energije zaradi uhajanja vode;
 • zmanjšanje nočne porabe vode;
 • podatki o porabi energije v realnem času in podroben pregled porabe;
 • zaščita pred nepričakovano porabo energije, ki temelji na vnaprej definiranih ključnih indikatorjih delovanja, in implementacija alarmnega sistema, ki pošilja obvestila v primeru povečane porabe;
 • zaznava odstopanj in vzrokov za porabo energije ter možnost hitrega ukrepanja (uhajanje vode, napake pri delovanju fotovoltaičnega sistema);
 • krajši odzivni čas v primeru odstopanj.

Prenesite PDF

Tip vašega podjetja (*):

Vaša vloga v podjetju (*):

Razmišljate o nakupu kakršne koli rešitve za upravljanje energije? (*):

Kontaktni podatki (*):Pred oddajo sporočila je obvezno strinjanje s hrambo in uporabo vaših osebnih podatkov za namene poslovne komunikacije in pripravo ponudbe v skladu s Politiko zasebnosti. Dostop do vaših podatkov ali izbris lahko kadarkoli zahtevate tako, da pošljete zahtevek na info@solvera-lynx.com

Strinjam se s hrambo in uporabo osnovnih osebnih podatkov za namene poslovne komunukacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam