Posted by: admin Category: NEDO projekt Tags: , , , , Comments: 0

UPRAVLJANJE POVPRAŠEVANJA PO ENERGIJI V GOSPODINJSTVIH

Povečanje deleža obnovljivih virov energije, električnih polnilnic, baterijskih sistemov in prilagodljivih končnih uporabnikov v omrežju prinaša tako tehnološke kot poslovne izzive in navsezadnje priložnost za razvoj pametnega omrežja za vse uporabnike električne energije.

Prav zaradi novega tehnološkega napredka je naš glavni cilj zagotoviti pametno energetsko omrežje, ki bi zagotovilo varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo kadar koli.

NEDO projekt - premakni porabo.

Projekt NEDO predstavlja partnerstvo med japonsko agencijo NEDO in slovenskim operaterjem prenosnega sistema ELES. Projekt se je začel novembra 2016 in je trajal do aprila 2020. Poleg ELES-a je v projektu sodelovalo veliko število deležnikov iz Slovenije, zato ga lahko upravičeno imenujemo nacionalni projekt in edini te vrste v Evropi. Namen projekta je bilo uvajanje pametnega omrežja na nacionalni ravni s pomočjo integriranih in centralno vodenih rešitev v oblaku.

Z vidika elektroenergetskega sistema so prednosti projekta v uporabi naprednih rešitev, ki se lahko z okolju prijaznimi rešitvami odzovejo na izzive sodobnih elektroenergetskih sistemov v luči trajnostnega razvoja. Namesto vlaganja v širitev omrežja bo uporaba napredne sekundarne opreme, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter rešitev v oblaku omogočila boljše izkoriščanje obstoječega omrežja. Potrošniki bodo deležni višje kakovosti oskrbe z električno energijo in možnosti aktivnega sodelovanja na trgih z električno energijo in sistemskih storitvah. Z obveščanjem potrošnikov in uporabo naprednih sistemov za upravljanje električne energije je poudarek na učinkoviti rabi električne energije. Projekt NEDO je bil namenjen pridobivanju znanja in izkušenj na področju upravljanja povpraševanja po energiji v gospodinjstvih, preučevanju vedenja uporabnikov v času velikega povpraševanja po energiji čas. Namen projekta je bil z uporabo treh različnih načinov upravljanja povpraševanja opredeliti zahteve in načine za integracijo različnih informacijskih sistemov in različnih vrst naprav za upravljanje povpraševanja.

V projekt NEDO je bilo vključenih 830 končnih uporabnikov iz 10 občin, ki so bili vključeni v napredni sistem za merjenje in nadzor porabe. Aktivni potrošniki so tako postali del pomembnega mednarodnega projekta, ki zajema tako slovenska kot japonska podjetja in daje smernice za razvoj naprednih tarif na nacionalni ravni.

Sodelovanje aktivnih potrošnikov v projektu.

Aktivni potrošniki so bili glede na način prejemanja informacij o kritični najvišji tarifi razdeljeni v tri skupine: Skupina A (730 aktivnih potrošnikov – komunikacija prek SMS-a); Skupina B (50 aktivnih odjemalcev – komunikacija prek sporočil SMS in NAMESTENE naprave DLC) in Skupina C (50 aktivnih odjemalcev – komunikacija prek sporočil SMS in nameščeni HEMS naprave).

100 aktivnih odjemalcev je imelo nameščene naprave z daljinskim upravljanjem, preostalih 730 pa jih je ob aktivaciji prejelo SMS z informacijami o času kritične najvišje tarife in so morali ročno izključiti električne odjemalce. O kritični najvišji tarifi so bili aktivni potrošniki obveščeni s sporočili SMS, elektronsko pošto in aplikacijo. Sporočilo je vključevalo natančen čas aktiviranja in dolžino kritične najvišje tarife. Tisti aktivni potrošniki, ki so imeli vgrajene krmilne naprave, so med najdražjo kritično najvišjo tarifo samodejno izklopili električno opremo (toplotne črpalke, električni kotli, klimatske naprave, pralni in sušilni stroji itd.).

Skupina dela in odgovornosti Solvera Lynx.

Razvoj programske opreme za upravljanje povpraševanja po energiji (Deman Response Control System – DRCS). Funkcije DRCS: združevanje vseh odjemalcev v eni informacijski platformi, sprejem in upravljanje povpraševanja po električni energiji za vsa gospodinjstva in odjemalce malih podjetij, napovedi porabe električne energije in možnosti porabe za naslednjih 48 ur na podlagi anonimnega zbiranja podatkov v 15-minutnem času interval, daljinsko upravljanje krmilnih naprav (DLC in HEMS), ročno ali samodejno aktiviranje iz iDMS (informacijski sistem prenosnega sistema, ki ponuja funkcionalnost registracije največje porabe v naslednjih 48 urah in v primeru največje porabe aktiviranje kritičnega vrha sistem nadzora odziva na tarifo), posredovanje sporočil o aktivacijah vsem vključenim odjemalcem (830 ljudi), pregled reakcije / vedenja potrošnikov po aktivaciji.

Namestitev ComBox.L DLC naprav, ki s sistemom DRCS komunicirajo prek tehnologije LoRaWAN. Za namene projekta je družba Solvera Lynx zgradila omrežje LoRaWAN in namestila 7 zunanjih in 3 notranje bazne postaje, ki so bile brezžčino povezane z napravami na daljinsko upravljanje.

Namestitev opreme za upravljanje z energijo (Home Energy Management System) v gospodinjstva. Te naprave se samodejno odklopijo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *