Posted by: sales Category: Uncategorized Comments: 0

Rešitve pametnega mesta: Daljinsko odčitavanje porabe vode

Daljinsko odčitavanje vode

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2020 Slovenija imela 27% izgube načrpane vode in 3% dobavljene neobračunane vode.

ZAKAJ JE POMEMBNO DALJINSKO ODČITAVANJE PORABE VODE?

Z daljinskim odčitavanjem komunalna podjetja, mesta in poslovni subjekti nagovarjajo izzive s katerimi se najpogosteje srečujejo pri dobavi oz. porabi vode:

  • Povečanje porabe vode in njega učinkovita poraba
  • Zagotovitev točnih in pravočasnih obračunskih podatkov ter planiranje porabe
  • Pravočasna prepoznava puščanj in alarmiranje
  • Optimizacija poslovanja – nižanje obratovalnih stroškov in stroškov odčitavanja vodomerov.

O PORABI VODE

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila skoraj polovica načrpane vode iz javnega vodovoda v letu 2020 dobavljena gospodinjstvom – več kot 84 milijonov m3.

Gospodinjstva so v letu 2020 porabila nekoliko večjo količino vode iz javnega vodovoda, poslovni subjekti pa manjšo.

Količina porabljene vode na prebivalca je v letu 2020 znašala 58,2 m3.

KARAKTERISTIKE SOLVERA LYNX REŠITEV DALJINSKEGA ODČITAVANJA

  • Nizka cena odčitka, ki izhaja iz nizkih stroškov prenosa podatkov
  • Postopne širitve omrežja daljinskega odčitavanja
  • Vključevanje cenovno ugodnih baterijskih vodomerov in drugih naprav
  • Širitve na druga področja pametnega mesta (monitoring kvalitete zraka, optimizacija odvoza komunalnih odpadkov, upravljanje razsvetljave, nadzor vodotokov, …)