Posted by: admin Category: Uncategorized Comments: 0

VODENJE ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI ODJEMALCIH (DEMAND RESPONSE CONTROL SYSTEM)

KRATEK OPIS PROJEKTA

Solvera Lynx sodeluje v slovensko-japonskem projektu NEDO, ki je triletni projekt pametnih omrežij, v katerem so osnovni partnerji Japonska razvojna agencija NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES. Poleg družbe ELES bo na slovenski strani v projekt vključenih veliko število deležnikov, zato ga upravičeno imenujemo nacionalni projekt, zaradi česar je to tudi edinstven tovrsten projekt v Evropi. Sorodni projekti po Evropi so osredotočeni na ožje področje ali skupnosti, v našem primeru pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku dejansko govorimo o uvajanju pametnega omrežja na ravni države.

Solvera Lynx koordinira enega od 4 sklopov projekta, in sicer WG3, v katerem sodelujemo z elektrodistribucijskim podjetjem Elektro Maribor, EIMVjem, TECESom, Lokalno energetsko agencijo Ptuj, Kreativnim laboratorijem ter več kot 800 gospodinjskimi uporabniki, ki so pristopili k projektu PREMAKNI PORABO (www.premakni-porabo.si). Gre za projekt, čigar cilje je preveriti možnosti za vodenje odjema električne energijo (Deman Response) pri odjemalcih v času, ko je v omrežju obdobje visoke porabe energije.

V okviru projekta Solvera Lynx zagotavlja razvoj programske opreme, sistema za upravljanje vodenega odjema (Deman Response Control System) ter koordinira namestitev LoRaWAN brezžičnih komunikacijskih naprav za neposredni odklop in opremo za upravljanje rabe z energijo v gospodinjstvih (Home energy Management System) dveh slovenskih ponudnikov, in sicer podjetja Entia in Robotina.

Sistemski (pametni) števci, vključeni v sistem naprednega merjenja omogočajo sistemskemu operaterju izvajanje naprednih storitev. Z ustreznimi spodbudami  je mogoče doseči, da se odjemalci aktivno vključijo v programe prilagajanja odjema ter  tako prispevajo k  znižanju  investicijskih  stroškov  v  širitev  elektroenergetskega omrežja.

Z vstopom v shemo prilagajanja odjema, odobreno s strani Agencije za energijo RS, odjemalci za obdobje enega leta postanejo del skupine aktivnih uporabnikov na območju 10 občin na desni strani Drave, ki jih pokriva razdelilna transformatorska postaja (RTP) Breg in ki so že vključeni v sistem naprednega merjenja. Obenem pa bodo odjemalci tudi del pomembnega mednarodnega projekta, ki zajema tako slovenska kot japonska podjetja in ki bo podal usmeritve za razvoj naprednih tarif za celotno Slovenijo. Projekt pokriva občine Cirkulane, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole, Podlehnik, Ptuj, Starše, Videm  in Žetale.

Slovensko-japonski projekt omogoča zanesljivejšo oskrbo, predstavlja priložnost za domačo industrijo, na podlagi pridobljenih izkušenj pa bo podal usmeritve za celotno Slovenijo.

  • Pričetek projekta: junij.2017
  • Predviden zaključek projekta: 31.12.2018
  • Kontaktna oseba: direktorica za raziskave in razvoj, Kristina Bogataj Habjan, kristina.bogataj-habjan@solvera-lynx.com
  • Izvedbo projekta podpirajo: ELES, NEDO in Hitachi